top of page

ביה״ס שלום עליכם

27/5/1977

מסיבת סיום כיתה ח׳

 

אמר הבוגר (עפ״י מנגינת ירושלים שלי)

 

אמר הבוגר שכיתה ח׳ סיים

זו הכיתה שלי

כרמלה עורכת בטאון החברה

ורפי מנעים כאן קולו בזמרה

וגבי מדריך חוג בטכנאות

ומאיר ורחל חברי מזכירות

גם פנחס ויוסי הם בשבילי

בני הכיתה שלי.

אמר הבוגר שכיתה ח׳ סיים

זו הכיתה שלי

זה אלי סיניאנסקי תולעת ספרים

זו רחל מרכז כל המעתיקים

זה ראובן ותן לו תמיד רק כדור

זה שלמה מומחה לשירטוט וציור

זו פנינה צוחקת תמיד בשיעור

זו הכיתה שלי.

אמר הבוגר שכיתה ח׳ סיים

זו הכיתה שלי

זו סטלה כל בוקר תדגים התעמלות

זה זאבי ומשה הם מותק של זוג

גם אסתר וזהבה הן בשבילי

בנות הכיתה שלי.

אמר הבוגר שכיתה ח׳ סיים

זו הכיתה שלי

זו מלכה מרכזת אירועים וטקסים

זו מגי מוקפת כולה מחזרים

זה דני יושב ראש מזכירות החברה

זו אורלי שותקת ומגדלת צמה

גם יהודית ורונן הם בשבילי

בני הכיתה שלי.

bottom of page